vysporiadajte automaticky  • sportbm umožňuje automatické spracovanie platieb, odovzdávanie do systému mesačne generovanie platieb v vopred naplánovanej podobe, systém dodatočne kontroluje zmeny v tíme a opravuje príjemcov pravidelných platieb
  • platby budú priebežne aktualizované systémom a zobrazia sa na platenej karte, systém tiež zohľadní platbu za niekoľko období vopred
  • pri vytváraní platieb si vyberiete dátum ich vytvorenia, nastavíte dátum platby a obdobie, v ktorom systém bude periodicky generovať ďalšie položky, informácie o nových položkách, termínoch splatnosti a príjmoch sú automatické
  • môžete dostávať platby na ľubovoľný počet bankových účtov, rozhodujete sa a spravujete, kde má byť platba zaúčtovaná
  • spravovaniem vysporiadaniem rozhodujete sa o trvalých a jednorazových zľavách, môžete poskytnúť zľavy aj po vykonaní platby, okrem toho môžete zrušiť vybrané položky, označiť vrátenie platby alebo vysporiadanie platby
  • filtrovanie cez rôzne parametre umožňuje priebežnú analýzu vysporiadania a prípravu zoznamu príjemcov na zasielanie upomienok na nedoplatky, jedno tlačidlo zvládne akciu všetkým alebo vybraným platiteľom
  • sportbm vám tiež umožňuje importovať bankové výpisy, môžete nahrať výpis z účtu ako súbor a jednotlivé platby budú identifikované a priradené podľa systémového čísla odosielateľa