lösa sig automatiskt


  • sportbm låter dig hantera betalningar automatiskt, ge systemet månatlig betalning i den tidigare planerade formen, systemet kommer dessutom att kontrollera förändringar i laget och korrigera mottagarna av fasta betalningar
  • betalningarna kommer att uppdateras fortlöpande av systemet och kommer att visas på den betalade fliken, systemet tar också hänsyn till betalningen i flera perioder i förväg
  • när du skapar betalningar väljer du datum för skapandet, du anger tidsfristen för betalning och den period då systemet genererar cykliskt nästa poster, informera om nya positioner, datum och kvitton sker automatiskt
  • du kan acceptera kvitton på ett varje antal av bankkonton, du bestämmer och hanterar var du placerar individuella betalningar
  • genom att lösa konton bestämmer du om fasta och engångsrabatter, du kan också ge rabatter efter generering av betalningen, dessutom kan du avbryta utvalda objekt, markera återbetalning eller insättning
  • filtrering genom olika parametrar möjliggör löpande analys av bosättningar, och förbereda en lista över mottagare för att skicka en påminnelse om efterskott, en knapp hanterar åtgärden till alla eller utvalda betalare
  • sportbm låter dig också att importera bankredovisningar, hämtat uttalande från kontot du kan ladda upp i form av en fil, och individuella betalningar kommer att identifieras och tilldelas enligt avsändarens systemnummer