organizujte prácu


  • kontrola prítomnosti prebieha za pár sekúnd, môžete to urobiť pred alebo po tréningu a informácie o neprítomnosti idú rodičom okamžite, po tréningu tréner môže aktualizovať prezenčnú listinu a dôvody neprítomnosti
  • neprítomnosti s konkrétnym dôvodom môže byť hlásená prostredníctvom systému vopred, sportbm vám navyše umožňuje nahlásiť oneskorenie
  • určte trénerom úlohy podle rozdelení, stanovte termín a skontrolujte včasnou realizáciu
  • stanovte hráčom ďalšie úlohy pre individuálnou realizáciu, zbierajte odpovedi vo forme potvrdení alebo textového popisu