organisera arbete


  • kontroll av närvaro sker inom några sekunder, du kan göra dem före eller efter lektionerna, och information om frånvaro går genast till föräldrarna, efter lektioner kan tränaren uppdatera deltagarlistan och de angivna skälen till frånvaro
  • frånvaro av en särskild orsak kan rapporteras av systemet i förväg, sportbm tillåter dig dessutom att lägga märke till latens
  • tilldela utbildarna uppgifter i enlighet med divisionen, ange slutdatum och kontrollera leverans i tid
  • ange ytterligare aktiviteter för spelare att göras individuellt, samla in svar i form av bekräftelse eller textbeskrivning