organizuj pracę


  • sprawdzanie obecności odbywa się w kilka sekund, możesz je wykonać przed lub po zajęciach, a informacja o nieobecnościach trafia błyskawicznie do rodziców, po zajęciach trener może zaktualizować listę obecności oraz wskazane powody absencji.
  • nieobecności wraz z konkretnym powodem mogą być zgłaszane przez system z wyprzedzeniem, sportbm dodatkowo umożliwia odnotowanie spóźnień.
  • wyznacz trenerom zadania zgodnie z podziałem, określ końcowy termin oraz skontroluj terminowe wykonanie.
  • określ zawodnikom dodatkowe czynności do wykonania indywidualnie, zbierz odpowiedzi w formie potwierdzeń lub opisu tekstowego.