organizujte práci


  • kontrola docházky probíhá během několika sekund, můžete to udělat před nebo po hodině a informace o absenci přicházejí okamžitě rodičům, po hodině může trenér aktualizovat prezenční listinu a dopsat důvody absence
  • absence s konkrétním důvodem může systém nahlásit předem, sportbm navíc umožňuje zaznamenat zpoždění
  • vyznačte trenérům úkoly v souladu s rozdělením, stanovte konečný termín a zkontrolujte zdali je úkol proveden v termínu
  • specifikujte dodatečné úkoly pro hráče jednotlivě, shromažďujte odpovědi ve formě potvrzení nebo textového popisu