zadajte svoj vlastný tréningový model školenia


  • sportbm vám umožňuje zadať vlastnú knižnicu cvičení a tréningových cieľov, môžete priradiť všetky položky do kategórií a priradiť značky, môžete tiež pridať popis a prílohy
  • ďalším krokom je vytvorenie tréningových plánov pre jednotlivé tímy alebo obdobia, možnosť klonovania zjednodušuje plánovanie na ďalšie obdobia
  • ako súčasť vašich plánov máte možnosť zostaviť jednotku tréningovou pre všetky cvičenia vybrané pre obrys, môžete určiť ich trvanie alebo počet opakovaní a potom ju priradiť ku konkrétnej udalosti kalendára
  • každý tréning môžete si uložiť v sportbm z mobilnej aplikácie alebo prostredníctvom prehliadača, môžete ukladať údaje, ako sú poveternostné podmienky, vykonávanie plánu a vykonávanie cvičení hneď po tréningu a výsledky testov sa zadávajú pre každého hráča počas testu alebo neskôr
  • všetky uložené informácie si môžete stiahnuť vo forme reportov, dátových súborov pre tím alebo hráča, ktorého si vyberiete za obdobie, ktoré vás zaujíma