komunikujte akýmkoľvek spôsobom


  • prostredníctvom systému sportbm komunikujete s príjemcami z jedného miesta, v akejkoľvek forme, v stanovenej lehote, pre vybraných príjemcov
  • aplikácia umožňuje odosielať systémové správy, ako aj sms a e-mailové správy v akejkoľvek konfigurácii, všetci tréneri, všetky tímy, vybraní tréneri, vybrané tímy alebo vybraní hráči z rôznych skupín môžu vytvoriť skupinu príjemcov pripravených správ, pre systémové správy a e-maily, pre ktoré neexistujú obmedzenia veľkosti
  • všetky správy sa archivujú, odosielanie sa môže v budúcnosti obnoviť opravou predtým vybraného obsahu
  • môžete si naplánovať svoju komunikáciu vopred, zvoliť si dátum dodania a pripravenú správu môžete zmeniť do stanoveného dátumu
  • v rámci možnosti ďalšej udalosti môžete uskutočniť prieskumy a požiadať zainteresované strany o konkrétny dátum a odhadované náklady
  • nakonfigurujte počiatočnú správu odoslanú spolu s registračným odkazom novým používateľom, pridajte svoj vlastný obsah a uveďte umiestnenie vybraných dokumentov