kommunicera på något sätt


  • via sportbm-systemet kommunicerar du med mottagarna från ett ställe, i någon form, vid ett angivet datum, för utvalda mottagare
  • programmet låter dig skicka systemmeddelanden och SMS och e-post i vilken konfiguration som helst alla tränare, alla lag, utvalda tränare, utvalda lag eller angivna konkurrenter från olika grupper de kan skapa en grupp av mottagare av ett beredd meddelande, för systemmeddelanden och e-post det finns ingen storlek begränsning
  • alla meddelanden arkiveras, försändelsen kan förnyas i framtiden, korrigera det tidigare valda innehållet
  • du kan planera kommunikation i förväg, du väljer datum för leverans, och du kan ändra det beredda meddelandet fram till deadline
  • under valet av en extra händelse kan du göra en undersökning och undersöka de intresserade för ett visst datum och förväntad kostnad
  • konfigurera det ursprungliga meddelandet som skickats med registreringslänken till nya användare, lägg till ditt eget innehåll och ange platsen för valda dokument