komunikuj się w dowolny sposób


  • poprzez system sportbm komunikujesz się z odbiorcami z jednego miejsca, w dowolnej formie, w ustalonym terminie, dla wybranych odbiorców.
  • aplikacja pozwala na wysyłanie komunikatów systemowych oraz wiadomości sms i e-mail w dowolnej konfiguracji, wszyscy trenerzy, wszystkie zespoły, wybrani trenerzy, wybrane zespoły lub wskazani zawodnicy z różnych grup mogą utworzyć grupę odbiorców przygotowanej wiadomości.
  • dla komunikatów systemowych i wiadomości e-mail nie ma ograniczenia dotyczącego rozmiaru.
  • wszystkie wiadomości zostaną zarchiwizowane, wysyłkę można ponowić w przyszłości, korygując wcześniej wybraną treść.
  • komunikację możesz zaplanować z wyprzedzeniem, wybierasz datę wysyłki, a przygotowaną wiadomość możesz zmienić do momentu wyznaczonego terminu.
  • w ramach opcji wydarzenie dodatkowe możesz przeprowadzać sondy i odpytywać zainteresowanych o konkretny termin i przewidziany koszt.
  • skonfiguruj wiadomość początkową wysyłaną wraz z linkiem rejestracyjnym do nowych użytkowników, dopisz własne treści oraz wskaż lokalizację wybranych dokumentów.