postarajte sa o bezpečnosť


  • sme spoločnosť pôsobiaca na trhu už roky, zamestnávame špecializovaných programátorov, máme vlastné servery, stabilita a nezávislosť nám umožňuje dlhodobo garantovať služby a dostupnosť údajov v dlhodobom horizonte
  • naši administrátori sa starajú o bezpečnosť na najvyššej úrovni, použitiazabezpečenia, konfigurácia strojov a neustále monitorovanie umožňujú našim klientom pokojne spať, podrobujeme sa pravidelným bezpečnostným auditom vykonávaným klientmi a inštitúciami finančného trhu
  • registrácia a zber a spracovanie údajov v sportbm sa vykonáva v súlade so smernicou GDPR, každý užívateľ má možnosť prezerať a meniť zverené údaje, vždy môžete skontrolovať prijaté nariadenia a súhlasy
  • užívateľské dáta v systéme sú archivované na dvoch nezávislých miestach, cyklicky ukladáme zbierky podľa stanovených postupov
  • sportbm je proprietárny systém napísaný v moderných technológiách, nepoužívame hotové šablóny a externé riešenia, vďakatomu sa spolu s klientmi môžeme rozhodnúť o ďalšom vývoji