postarejte se o bezpečnost


  • jsme společnost, která na trhu působí již řadu let, zaměstnáváme specializované programátory, máme vlastní servery, stabilita a nezávislost nám umožňuje dlouhodobě garantovat služby a dostupnost dat
  • naši administrátoři se starají o bezpečnost na nejvyšší úrovni, aplikované zabezpečení, konfigurace zařízení a průběžné sledování umožňují našim klientům klidně spát, podrobujeme se pravidelným bezpečnostním auditům prováděným klienty a institucemi finančního trhu
  • registrace, shromažďování a zpracování dat ve sportbm je prováděno v souladu se směrnicí GDPR, každý uživatel má možnost prohlížet a měnit svěřená data, vždy můžete zkontrolovat akceptované podmínky a souhlas
  • uživatelská data v systému jsou archivována na dvou nezávislých místech, pravidelně ukládáme databáze podle zavedených postupů
  • sportbm je autorským systémem napsaným v moderních technologiích, nepoužíváme hotové šablony a externí řešení, díky nimž se spolu s klienty může rozhodovat o dalším vývoji