ta hand om säkerheten


  • vi är företaget som har funnits på marknaden i flera år, vi anställer specialiserade programmerare, vi har våra egna servrar, stabilitet och oberoende tillåter att du har garanterad tjänster
  • våra administratörer bryr sig om säkerhet vid högsta nivå, tillämpad säkerhet, maskinkonfiguration och pågående övervakning tillåter våra kunder att sova lugnt, vi går igenom regelbundna säkerhetsrevisioner utförs av kunder och finansmarknadsinstitut
  • registrering, insamling och behandling av data i sportbm utförs i enlighet med GDPR-direktivet(dataskyddsförordningen) , varje användare har möjlighet att visa och ändringar av tillförlitliga data, du kan alltid kontrollera de accepterade regler och samtycket
  • användardata i systemet arkiveras i två oberoende platser, regelbundet lagrar vi uppsättningarna enligt fastställda förfaranden
  • sportbm är ett upphovssystem, skrivet i modern teknik, vi använder inte färdiga mallar och externa lösningar, tack vare detta kan vi tillsammans med kunderna besluta om vidareutveckling