spravujte bežné


  • definujte systémové úlohy trénerov a priraďte konkrétne tímy, čo vám umožní obmedziť prístup k potrebným údajom v súlade s funkciami jednotlivých osôb
  • bežné rozhodujte o prideľovaní hráčov a trénerov do jednotlivých tímov a systém zabezpečí, aby jeho členovia dostali správny kalendár, oznámenia, platby a komunikáciu
  • vďaka zadaným údajom budete mať k dispozícii aktuálne informácie o všetkých hráčoch, aktuálne kontaktné údaje, dátumy lekárskych vyšetrení, pravidelné hodnotenia, vyrovnania a dochádzku v profile hráča
  • spravujte zariadenia aby ste mali možnosť kontrovať dátum zmluvy, uvádzať adresu a trasu a uľahčovať a štandardizovať určovanie polohy pri vytváraní udalostí kalendára
  • sťahujte správy o všetkých údajoch zhromaždených v systéme, výkazy týkajúce sa vyrovnaní, dochádzky, hodnotení, aktuálnych testov, kontaktných údajov, výsledkov zápasov alebo súťaží, záznamov o o tréningu, všetko je k dispozícii na stiahnutie pre vybraný tím, hráča a trénera za uvedené obdobie