administruj na bieżąco


  • określ trenerom role systemowe oraz przypisz konkretne zespoły, co pozwoli na ograniczenie wglądu do niezbędnych danych, zgodnie z funkcjami poszczególnych osób.
  • na bieżąco decyduj o przypisaniu zawodników i trenerów do poszczególnych zespołów, a system dopilnuje aby prawidłowy kalendarz, powiadomienia, płatności i komunikacja dotarły do jego członków.
  • dzięki wprowadzonym danym miej na bieżąco wgląd w informacje dotyczące wszystkich zawodników, aktualne dane teleadresowe, terminy badań lekarskich, okresowe oceny, rozliczenia i frekwencja będą dostępne w profilu zawodnika.
  • administruj obiektami aby kontrolować terminy umów, wskazywać adres i drogę dojazdu oraz ułatwić i ujednolicić wskazywanie lokalizacji podczas tworzenia wydarzeń na kalendarzu.
  • pobieraj raporty dla wszystkich danych gromadzonych w systemie, zestawienia dotyczące rozliczeń, obecności, ocen, aktualnych badań, danych kontaktowych, wyników meczów lub zawodów, zapisów treści treningowych, wszystko to jest dostępne do pobrania dla wybranego zespołu, zawodnika oraz trenera dla wskazanego okresu.