usporiadajte dokumentáciu


  • pridajte dokumenty, aby boli dostupné z ľubovoľného miesta
  • vyber príjemcov, ktorí budú mať prístup k jednotlivým pozíciám, súbor môže vidieť každý, iba tréneri, vybrané tímy alebo iba vybraní hráči
  • v zozname dokumentov sa zobrazia používateliam autor a dátum ich aktualizácie, konkrétnu položku môžete vyhľadať podľa názvu alebo obdobia zverejnenia