planera och hantera händelser


  • interaktiv sportbm kalender är ett verktyg, vilket ger dig en förhandsgranskning av den aktuella grafiken på vilken enhet som helst och när som helst, och ger också löpande inblick i ytterligare information och rapporterade frånvaro
  • du kan skapa händelser för ett lag, för många grupper eller för utvalda spelare, de kan visas i kalendern en gång eller i en cykel, som du planerar för en längre period
  • varje gång du anger typen av händelse, som låter dig filtrera enskilda kategorier i kalendern och kommer att spelas in i rapporter, för matcher och tävlingar kommer du också att kunna spela in sina framsteg
  • systemet skickar information till tilldelade deltagare om alla ändringar i kalenderhändelsen i form av en push-meddelande i appen eller e-postmeddelandet
  • klassschema och individuella händelser visas i enlighet med systemroller och tilldela lag