zadbaj o bezpieczeństwo danych w klubie


 

Zapewnienie ciągłości funkcjonowania klubu czy akademii, wypełnienie wymogów RODO, bezpieczeństwo gromadzonych przez lata informacji czy brak stresu podczas kontroli. Motywacja może być różna, ale konieczność zadbania o bezpieczeństwo danych w klubie w obecnych czasach to konieczność.

Bezpieczeństwo danych w klubie lub akademii

Najważniejszym elementem w tej dziedzinie jest samo bezpieczeństwo gromadzonych i przetwarzanych danych w klubie lub akademii. Cel można zrealizować wprowadzając odpowiednie procedury, zasady komunikacji i obieg dokumentów. Ludzie są jednak tylko ludźmi, a podmioty sportowe nie mają z reguły takich możliwości jak przedsiębiorstwa w zakresie obsługi prawnej i biurowej.

Zarządzanie bezpieczeństwem danych w klubie lub akademii

Alternatywnym rozwiązaniem jest wdrożenie systemu, który zapewnia wiele różnych funkcjonalności do zarządzania działalnością szkoleniową ale jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo danych. Systemem, który wyróżnia się na rynku polskim pod tym względem jest system do zarządzania klubem lub akademią sportową sportbm. Wdrożenie narzędzia gwarantuje zabezpieczenie danych według najwyższych standardów informatycznych oraz zgodność z obowiązującym prawem, w tym przede wszystkim dyrektywą RODO.

Różne firmy oferowały nam swoje rozwiązania. Natomiast po analizie pod kątem prawnym sprawa była jasna - sportbm jest tym narzędziem, które w porównaniu do konkurencji pozytywnie wyróżnia się w zakresie bezpieczeństwa danych w Klubie i spełniania wymogi RODO. Sportbm daje nam komfort i jesteśmy spokojni o sposób przetwarzania danych, mówi koordynator do spraw prawnych, komunikacji i wizerunku – Daniel Sroka, MKS Parasol Wrocław

Zautomatyzowany system zbierania zgód na przetwarzanie danych

Dodatkowo aplikacja sportbm umożliwia klubowi czy akademii uniknięcie zbierania zgód na przetwarzanie danych w formie papierowej, nadawanie odpowiednich dostępów poszczególnym osobom oraz stały monitoring gromadzenia i przetwarzania danych przez poszczególne osoby. System daje również poczucie pewności rodzicom i zawodnikom powierzającym swoje dane poprzez profesjonalne narzędzia. Dane w sportbm przechowywane są w dwóch niezależnych serwerowniach, a ich zabezpieczenie odbywa się na poziomie wymogów sektora finansowego.

Pamiętajmy o konsekwencjach korzystania z rozwiązań rynkowych, które nie pokrywają w pełni potrzeb klubów sportowych w zakresie ochrony danych osobowych. W ostatnich miesiącach na kilka klubów sportowych oraz federacji nałożone zostały kary wynikające z nieodpowiedniego przetwarzania danych. Konsekwencje można ponieść zarówno bazując na obiegu papierowym, jak również w przypadku korzystania z systemu niespełniającego w imieniu klienta poszczególnych regulacji. Generowanie w systemie danych dostępowych (login i hasło) trenerowi, rodzicowi czy zawodnikowi jest niedopuszczalne, tak jak gromadzenie danych bez zgody zainteresowanych. Pamiętać należy również o obowiązku umożliwienia użytkownikom w sprawny sposób wglądu w powierzone dane i wyrażone zgody, a także prostej możliwości dokonania ich zmian oraz usunięcia. Kolejny istotny aspekt to unikanie nadmiernych dostępów do danych przez osoby, które nie mają takiej potrzeby.

Przy planowaniu sposobu działania i organizacji pamiętaj o bezpieczeństwie danych w klubie. Wybierz rozwiązanie gwarantujące komfort organizacji i jej członków. Takim narzędziem z pewnością jest aplikacja do zarządzania akademią sportową sportbm.