wspieraj potencjał zawodników prowadząc e-learning i monitoring


  • aktywuj moduł talent sportbm i wspieraj rozwój mentalny zawodników
  • wybierz kadrę trenerów i nadaj im odpowiednio role edukatorów, obserwatorów lub uczestników
  • organizuj szkolenia z podziałem na moduły oraz lekcje, z opcją przeprowadzenia testu na koniec
  • wyznaczaj zadania w formie sprawdzianów, testów lub ankiet, formułuj pytania otwarte i zamknięte według potrzeb, wyznaczaj datę wykonania poszczególnych zadań
  • organizuj webinary, powiadamiaj o ich terminie, sprawdzaj obecność, publikuj i archiwizuj dodatkowe materiały dotyczące wideokonferencji
  • prowadź oceny zawodników, trenerów lub całych zespołów w oparciu o własne formularze
  • zlecaj terminy i zakres obserwacji wraz z późniejszym monitoringiem ich realizacji