wspieraj potencjał zawodników prowadząc e-learning i monitoring


aktywuj moduł talent sportbm i wspieraj rozwój mentalny zawodników

wybierz kadrę trenerów i nadaj im odpowiednio role edukatorów, obserwatorów lub uczestników

organizuj szkolenia z podziałem na moduły oraz lekcje, z opcją końcowego testu

wyznaczaj zadania w formie sprawdzianów, testów lub ankiet, formułuj pytania otwarte i zamknięte według potrzeb, wyznaczaj datę wykonania poszczególnych zadań

organizuj webinary, powiadamiaj o ich terminie, sprawdzaj obecność, publikuj i archiwizuj dodatkowe materiały dotyczące wideokonferencji

prowadź oceny zawodników, trenerów lub całych zespołów w oparciu o własne formularze

zlecaj terminy i zakres obserwacji wraz z późniejszym monitoringiem ich realizacji