sportbm – organizacyjne wsparcie do rozliczeń dotacji


Kluby sportowe nieustannie poszukują nowych źródeł finansowania na bieżącą działalność. Składki członkowskie oraz wsparcie sponsorów i partnerów budują podstawę klubowych finansów, ale coraz większy udział w budżetach stanowią wszelkiego rodzaju dotacje. Konkursy grantowe i dotacje samorządowe, programy unijne, a także inicjatywy na szczeblu krajowy z projektem „Program Klub” na czele.

nie stresuj się rozliczeniem dotacji

Pozyskanie środków publicznych to jedno. Natomiast celowe ich wykorzystanie oraz sprawne rozliczenie dotacji to kolejny krok, który często jest bagatelizowany na etapie składania wniosków, a później przysparza sporo pracy i nerwów w okresie przygotowywania sprawozdań. Jeśli chcesz, aby gromadzone dane w ramach projektu były dostępne w łatwy sposób oraz możliwe do szybkiego i sprawnego wykorzystania do rozmaitych zestawień i raportów, pomyśl o narzędziu, które będzie wspierać codzienną działalność.

Przechodząc do konkretów, system sportbm zapewnia łatwe i szybkie generowanie list uczestników na poszczególnych wydarzeniach z podziałem na grupy. W każdej chwili możemy również sprawdzić listy obecności. Zestawienia terminów realizacji prowadzonych zajęć ze wskazaniem prowadzących oraz lokalizacji to również jedynie kilka sekund zachodu aby uzyskać potrzebne informacje. Do rozliczeń dotacji często należy także wykazać zakup i zapewnienie uczestnikom odpowiedniego sprzętu sportowego. Taki moduł również posiada sportbm i zapewnia pełną ewidencję oraz nadzór nad przekazanym wyposażeniem.

idealne rozwiązanie pod "Program Klub"

Jeśli chodzi o wiodącą inicjatywę w polskim sporcie czyli „Program Klub”, to kluczowym jego elementem jest obowiązek przeprowadzania cyklicznych testów i pomiarów zgodnie z wytycznymi ministerstwa. W module treningowym sportbm znajdują się gotowe zestawy testów sprawnościowych zgodnych z wymogami Narodowej Bazy Talentów. Szybkie przypisanie do konkretnego wydarzenia sprawia, że w trakcie prowadzenia sprawdzianów możemy dokonywać zapisów dla każdego uczestnika poprzez aplikację mobilną, a później pobrać na potrzeby rozliczenia dotacji kompletne zestawienie w pliku.

Sportbm umożliwia również automatyczne generowanie zestawień pracy trenerów oraz publikacje i udostępnianie dokumentów wskazanym uczestnikom. Wszystko odbywa się zgodnie z dyrektywą RODO i ochroną danych na wysokim poziomie bezpieczeństwa.

Jeśli zatem chcesz usprawnić gromadzenie danych oraz rozliczanie dotacji wypróbuj system sportbm. Poznaj wszystkie funkcje i możliwości systemu na stronie sportbm.com

więcej o poszczególnych funkcjach