Zarządzaj i monitoruj proces szkolenia w klubie


Ilu trenerów tyle modeli szkolenia. Może i tak, ale my staramy się, aby w sportbm każdy czuł się swobodnie. Nie narzucamy żadnej metodologii ani filozofii. Przede wszystkim chcemy ułatwiać codzienną pracę i przepływ informacji, zarówno w zakresie organizacji i zarządzania, jak również prowadzenia procesu szkoleniowego.

Moduł treningowy w sportbm

Moduł treningowy sportbm jest stale rozbudowywany, a ostatnie korekty niemal w całości to sugestie i uwagi trenerów korzystających na co dzień ze sportbm. Staramy się również, aby poszczególne rozwiązania wychodziły naprzeciw wytycznym federacji i bieżącym trendom. Jeśli uważasz, że któryś z elementów wymaga mimo wszystko korekty lub rozbudowy to śmiało napisz na hello@sportbm.com, chętnie rozważymy taką wskazówkę.

Obecnie w zakładce trening staraliśmy się umieścić wszystkie aktywności związane z zarządzaniem procesem szkoleniowym, aczkolwiek kluczowym elementem systemu powiązanym z modułem treningowym jest również kalendarz i funkcjonalności związane z samymi wydarzeniami, głównie w formie treningów, meczów oraz turniejów.

Podstawowym elementem modułu treningowego jest lista ćwiczeń, na której widzimy wszystkie utworzone oraz te pobrane z biblioteki. Rysowanie grafiki konkretnego ćwiczenia odbywa się po jego utworzeniu poprzez akcję „rysuj”. Każdorazowo możemy je edytować oraz zapisywać po zmianach pod nową nazwą. Utworzone lub zaimportowane ćwiczenia umożliwiają natomiast budowanie jednostek treningowych oraz generowanie konspektów. Nie tagujemy i grupujemy poszczególnych pozycji. W sportbm to trener lub koordynator dokonuje podziału zgodnie z przyjętymi w akademii założeniami sportowymi.

Funkcjonalności w module treningowym

W ramach modułu treningowego dodatkowo możemy tworzyć cele treningowe i przypisywać je zarówno do planów jak i jednostek. Same plany to tak naprawdę zbiór treningów w ramach ustalonego makro, mezo lub mikro cyklu, a jego okres wynika z terminów wydarzeń, do których poszczególne jednostki zostały przypisane. Jednostka treningowa to zestaw ćwiczeń podzielonych na fazy, wraz z przypisanymi parametrami oraz wskazówkami oraz celami, które należy zrealizować. Samą jednostkę możemy zbudować zarówno w module treningowym lub z konkretnego wydarzenia na kalendarzu. Może być ona przypisana do planu i zakładać realizację celów tam wskazanych lub być odrębnym obiektem i zawierać cele wskazane tylko dla tej jednostki.

Testy to kolejny element do realizacji w ramach modułu treningowego sportbm. Poszczególne z nich wprowadzamy jako ćwiczenia o kategorii test, a w trakcie lub po ich wykonaniu możemy dokonać zapisu wyników dla każdego zawodnika. Cykliczne zestawy testów mogą w systemie funkcjonować w formie jednostek treningowych do przeprowadzania w ustalonym terminie. Każdorazowo możemy zmienić lub ograniczyć zestaw prowadzonych testów zarówno dla całej grupy jak i poszczególnych zawodników, podczas ich przypisywania do konkretnego terminu w kalendarzu.

Elementy powiązane z procesem szkoleniowym są do wykorzystania poza modułem treningowym w ramach interaktywnego kalendarza. Tam dostępne są powołania na mecze, zawody i turnieje, zapisy przebiegu meczów oraz możliwość zapisu przebiegu treningu i wykonania poszczególnych elementów, np. testów przez każdego z zawodników. Na konkretnym wydarzeniu generujemy lub pobieramy również konspekt zajęć. W ramach wydarzenia zawodnik dokonuje również oceny zmęczenia po danych zajęciach.

Możliwość ustawienia systemowych dostępów, przypisania trenerów do poszczególnych zespołów oraz zawężania dostępu do poszczególnych ćwiczeń lub planów szkoleniowych w samym module treningowym zapewnia dodatkową ochronę i kontrolę gromadzonych treści treningowych. Zatem zarówno cały klub, jak również akademia czy indywidualny trener powinni w module treningowym sportbm odnaleźć swoje bieżące potrzeby wynikające z planowania, tworzenia oraz realizacji aktywności szkoleniowej.

dowiedz się więcej o module treningowym